Uslovi i odredbe

Stranica Uslova i odredbi je poslednji put ažirirana 29.3.2020. godine.

Uvod

Preduzeće BG-Elektronik DOO putem ovog online servisa pruža mogućnost kupovine tehničkih artikala, audio i video opreme, bijele tehnike, računara i računarske opreme, te srodnih artikala. Pored navedenog, ova usluga obezbjeđuje pružanje informacija, korisničku podršku, te sprovođenje finansijskih transakcija. Korisnici usluga ovog veb sajta dužni su isti koristiti na način koji ne ozleđuje ili materijalno oštećuje Vas, nas ili neko treće lice. Svaka neodgovorna ili nelegalna upotreba može biti propraćena sudskom tužbom.

Pravila korišćenja

Svi opštevažeći zakoni Bosne i Hercegovine važe na e-prodavnici www.bgelektronik.shop. Pored navedenog, korisnik usluga e-prodavnice je upoznat da postoje određena pravila koja važe za sve korisnike i specifična su za ovu e-prodavnicu. Naš servis zadržava pravo izmjene, dodavanja ili brisanja ovih pravila i ostalog sadržaja bez prethodne najave. Pravila postaju važeća onog momenta kada budu objavljena na našem sajtu.

Osnovni uslovi korišćenja

Pri registraciji ili slanju narudžbe dužni ste da se koristite tačnim i istinitim podacima. Naš webshop štiti Vaše privatne podatke (privatni email, Vaše ime i prezime i ostale podatke). Upisivanjem podataka u registracionu/narudžbenu formu saglasni ste da pristup ovim podacima ima osoblje našeg servisa uz prava upotrebe, definisana kroz Uslove korišćenja i Politiku privatnosti. Član našeg tima će, nakon primljene narudžbe, pozvati upisani telefonski broj u svrhu potvrde iste. Od trenutka potvrde narudžbe, naš servis preuzima obavezu za isporuku naručene robe preko vlastitih transportnih sredstava ili ovlašćenih kurirskih službi u BiH.

Autorska prava

Pri korišćenju webshop-a obavezni ste poštovati Zakon o autorskim pravima i srodne Zakone koji važe u Bosni i Hercegovini. Autorska prava se odnose na tekstualni sadržaj, slike, logoe, ilustracije i sav ostali sadržaj koji je podložan autorskim pravima. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja od strane našeg osoblja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Cijene

Sve cijene na e-prodavnici www.bgelektronik.shop su izražene u Konvertibilnim markama (KM). Cijena je određena za svaki proizvod pojedinačno, osim za grupisane proizvode na kojima je ovo jasno naznačeno. Sve cijene su izražane sa uračunatim PDV-om i/ili popustom.

Sankcionisanje

Zadržavamo pravo da bez prethodne najave iz upotrebe usluga našeg portala trajno isključimo naloge korisnika koji djeluju protivno uslovima korišćenja na bilo koji način. Svako kopiranje sadržaja, objavljivanje eksplicitnog sadržaja, lobiranje, reklamiranje i ostalo neprihvatljivo ponašanje može biti sankcionisano prethodnim pravilom. Nepoštovanje navedenih pravila može biti propraćeno sudskom tužbom.